GGSS loggaStartsida

Presentation

Medlemskap

Styrelsen

Styrelsen
informerar

Kalender

Tävlings-
kalender

Läger

Loggbok

Bildgalleri

Sponsorer

Länkar

Dags att betala medlemsavgiften för 2017

Medlemsavgifter

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år 75 kr
Vuxenmedlemskap 150 kr
Familjemedlemskap 250 kr

Betala in till vårt plusgirokonto senast 10 maj.

Om du har nya kontaktuppgifter; namn, adress, telefon och personnummer (10 siffror) skicka dem till Lisbeth Forsberg

Förfallodag: 2017-05-10

PlusGiro: 29 62 92-9GGSS c/o Björn Mattsson, Kupeskärsvägen 25, 475 35 Grötö
© GGSS 2017