GGSS loggaStartsida

Presentation

Medlemskap

Styrelsen

Styrelsen
informerar

Kalender

Tävlings-
kalender

Läger

Loggbok

Bildgalleri

Sponsorer

Länkar

Styrelsen informerar

Roll- och ansvarsfördelning i styrelsen

Lotta Zetterlund är ansvarig för information från styrelsen till hemsidan.
Eva-Lotta Hellgren är ansvarig för utbildningsverksamheten och kontakten via SISU.
Martin Roggentin är ansvariga för att nyrekrytering via kontaktskapande aktiviteter med bland annat skola.
Björn Mattsson och Martin Roggentin är ansvarig för upplägg av servicen av båtar.
Eva-Lotta Hellgren och Jeanette Barnes är ansvariga för att skapa en grupp som arbetar med att söka fonder.

Båtvård

Vi undersöker för närvarande möjligheten att köpa en följebåt,
Snövit och What Ever, är avspolade och upptagna i sina trailers och kan vid behov lyftas i för träning och tävlingar.


GGSS c/o Björn Mattsson, Kupeskärsvägen 25, 475 35 Grötö
© GGSS 2017